محمود بیدخام

درباره من

دکتر محمود بیدخام
image

استاد گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/4/19)

استنادات

345

h-index

10

i10-index

11

مؤلفین همکار

4

اسکوپوس

(1403/4/19)

استنادات

165

مقالات

30

h-index

7

مؤلفین همکار

25

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23
Self-Inversive Bicomplex Polynomials
PUNJAB UNIVERSITY JOURNAL OF MATHEMATICS(2016)
سارا احمدی*, ^محمود بیدخام
Some Lg Inequalities for the Polar Derivative of a Polynomial
Analysis in theory and applications(2017)
Abdullah Mir*, ^محمود بیدخام, Bilal Dar
SOME COMPACT GENERALIZATION OF INEQUALITIES FOR POLYNOMIALS WITH PRESCRIBED ZEROS
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY(2017)
8811315004, 9011315001, ^محمود بیدخام*
Common Fixed Point Theorem for Contractive Mappings in Complex Valued b -Metric Spaces
Gazi University Journal of Science(2016)
ابراهیم عدقانی*, احمد زیره, ^محمود بیدخام
FABER POLYNOMIAL COEFFICIENT ESTIMATES FOR SUBCLASS OF BI-UNIVALENT FUNCTIONS DEFINED BY QUASI-SUBORDINATE
MATHEMATICA SLOVACA(2018)
Ahamad Zireh*, Ebrahim Analouei Adegani*, ^محمود بیدخام
Number of zeros of a polynomial in a given domain
Tam Kang journal of mathematic(2012)
علی عبادیان, ^محمود بیدخام, ^مجید اسحاقی
Nearly (k,s)-Fibonacci functional equations in β-normed spaces
Aequationes Mathematicae(2012)
^محمود بیدخام, Choonkil Park, ^مجید اسحاقی
Almost homomorphisms between unital c*-algebras: A fixed point approach
Analysis in theory and applications(2012)
^مجید اسحاقی, سیمین کابلی قره تیه, ^محمود بیدخام, تقی کریمی, مرتضی آقایی
Approximately *- derivations in unital C*-algebras
MATHEMATICAL REPORTS(2012)
^مجید اسحاقی, سیمین کابلی قره تیه, ^محمود بیدخام, سید علیرضا حسینیون
ََAn operatore preservivng inequalities between polar derivative of polynomial
Journal of Interdisciplinary Mathematics(2011)
^محمود بیدخام
Generalization of certain inequalities for a polynomials and its derivative
Lobachevskii journal of mathematics(2012)
^محمود بیدخام, احمد زیره
some inequalities for the polar derivative of polynomials in complex domain
COMPLEX ANALYSIS AND OPERATOR THEORY(2012)
^محمود بیدخام
Bernstien type inequalities for polynomials and its derivatives
Journal of Advanced Research in Pure Mathematics(2011)
^محمود بیدخام, احمد زیره
A generating operator of inequalities for polynomials
BULLETIN MATHEMATIQUE DE LA SOCIETE DES SCIENCES MATHEMATIQUES DE ROUMANIE(2013)
مرضیه احمدی باصری, ^محمود بیدخام, ^مجید اسحاقی
On the Derivative of a Polynomial
Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica(2022)
الهه خجسته نژاد*, ^محمود بیدخام
ارائه یک مدل ساختاری چندسطحی برای پیاده سازی موفق نوآوری باز ‏
مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی(2021)
امیر حکاکی, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^محمود بیدخام
On Bernstein type inequalities for complex polynomial
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics(2022)
9311315002, ^محمود بیدخام*
Generalization of certain well-known inequalities for rational functions
Note di Matematica(2020)
^محمود بیدخام*, 9221315002
Integral-norm estimates for the polar derivative of a polynomial
The Journal of Analysis(2022)
A. Mir*, ^محمود بیدخام
INEQUALITIES FOR COMPLEX RATIONAL FUNCTIONS
UKRAINIAN MATHEMATICAL JOURNAL(2021)
^محمود بیدخام*, الهه خجسته نژاد
Implicit bound for the zeros of polynomials
(2013)
^محمود بیدخام, احمد زیره
Stability of ternary cubic derivations on ternary Frechet algebras,
AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES(2012)
بهمن حیاتی, ^مجید اسحاقی, ^محمود بیدخام
Additive–cubic functional equations from additive groups into non–Archimedean Banach spaces
FILOMAT(2013)
^مجید اسحاقی, میثم باوند سوادکوهی, ^محمود بیدخام
On the logarithmic coefficients for some classes defined by subordination
AIMS Mathematics(2023)
ابراهیم آنالوئی*, داود علی محمدی, Teodor bulboaca, Nak Eun Cho, ^محمود بیدخام
TURÁN-TYPE INEQUALITIES OF POLYNOMIALS
Publications de l Institut Mathematique-Beograd(2023)
Robinson Soraisam, Barchand Chanam, ^محمود بیدخام*
Cauchy Type Results Concerning Location of Zeros of Polynomials
Acta Mathematica Universitatis Comenianae(2014)
^محمود بیدخام
Improvement of Some Well-known Results Concerning Polynomials not Vanishing in a Disk
International Journal of Modern Mathematical Sciences(2013)
^محمود بیدخام
BOUND FOR THE ZEROS OF POLYNOMIALS
(2013)
^محمود بیدخام, احمد زیره
lp inequalities and admissible operator for polynomials
Analysis in theory and applications(2012)
^محمود بیدخام, A Mir
On the maximum modulus of a polynomial and its derivative
(2014)
احمد زیره, ^محمود بیدخام
Lq Inequalities and Operator Preserving Inequalities
Analysis in theory and applications(2014)
^محمود بیدخام
Some inequalities for the polynomials with s-fold zeros ar origin
Analysis in theory and applications(2015)
احمد زیره, ^محمود بیدخام
Inequalities for the polar derivative of polynomial withrestricted zeros
kragujevac journal of mathematicss(2015)
احمد زیره*, ^محمود بیدخام
Some Integral Inequalities for Polynomials
GLASNIK MATEMATICKI(1993)
^محمود بیدخام, K K.Dewan
نامساویها برای چندجمله ایها و مشتق آنها
(2002)
^محمود بیدخام
New Bounds for the Zeros of Univariate Polynomials
اولین همایش و کارگاه بین المللی توابع هندسی و کاربردهای آن(2009-10-03)
^محمود بیدخام
A Generation Operator of Inqualities for Polynomials
اولین همایش و کارگاه بین المللی توابع هندسی و کاربردهای آن(2009-10-03)
مرضیه احمدی باصری, ^محمود بیدخام, ^مجید اسحاقی
A Generation Operator of Ineequalities ...
هیجدهمین سمینار آنالیز ریاضی ایران(2009-04-15)
مرضیه احمدی باصری, ^محمود بیدخام
Bounds for the Moduli of Zeros
هفدهمین سمینار آنالیز ریاضی(2008-04-23)
^محمود بیدخام
Some External Problems of Polynomials
Discrete International Conference on Mathematic and Allied Topics(1997-11-13)
^محمود بیدخام, K K.Dewan
B(k,n) -operator and its properties
نوزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن(2011-02-19)
^محمود بیدخام
Hyer Ulam Stability Of Univalent Functions
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^محمود بیدخام
Lq inequalities for the family of B-operators
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^محمود بیدخام
خواص توابع تحليلي تك ارز
رمضاني پور ششكل مريم(تاریخ دفاع: 1396/09/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چندجمله اي فابر و تقريب ضرايب توابع تحليلي
دياني معصومه(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توابع لياپانوف و پايداري سرتاسري مدلهاي SEIR و SEIS
سعيدي عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميانگين پذيري تقريبي جبرهاي نيم گروهي
جانقرباني سارا(تاریخ دفاع: 1396/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص اكسترمال چند جمله اي ها و توابع گويا با محدوديت روي ريشه ها
خجسته نژاد الهه(تاریخ دفاع: 1397/07/11) ، مقطع : دكتري
خواص چند جمله اي ها و توابع گويا
شاهمنصوري تكتم(تاریخ دفاع: 1399/02/15) ، مقطع : دكتري
خواص دستگاههاي ديناميكي مسطح
محبوبي فولادي رسول(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نگاشت هاي مدولي و زيرمجموعه هاي پايا از مدول هاي باناخ
نادري نادر(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعميم نامساوي برنشتاين براي توابع گويا
پرويني احمدآبادي مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چندجمله اي برنشتاين براي توابع محدب
صباغي اسفستاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دوشكافندگي و دوتصويري تعميم يافته جبرهاي سگال مجرد
محمدي طاهره(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عملكردهاي پايا و تصويرهاي نسبت داده شده به برخي از جبرهاي گروهي
اميرجان سميه(تاریخ دفاع: 1397/12/15) ، مقطع : دكتري
خواص نقطه ثابت و ميانگين پذيري از يك رده از جبرهاي باناخ
حسن زاده توكلي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل مدلهاي گسسته SI و SIS
متاجي نيمور رمضان(تاریخ دفاع: 1394/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گسسته سازي و تحليل مدلهاي SIRS
نكوكار محمدحسن(تاریخ دفاع: 1394/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص توابع محدب و تقريباً محدب
محمدي روزبهاني سيمين(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص توابع تحليلي تك ارز
جهانديده عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه نقطه ثابت بر روي فضاهاي مختلط و شبه مختلط
اركوازي مريم(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص و كاربردهاي چندجمله ايهاي فيبوناچي
نصوري زينت(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص و كاربرد اعداد مختلط دوگان
مظفري رقيه(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميانگين پذيري ضعيف از جبرهاي بورلينگ جابجايي
باراني شيوا(تاریخ دفاع: 1393/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارنز منظمي از عمل هاي مدولي و الحاق دوم يك اشتقاق
غفاري آزاده(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميانگين پذيري تقريبي ضعيف برخي از جبرهاي باناخ
اشرفي مهسا(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظرهاي تقريبي و شرايط فولنر براي گروههاي ميانگين پذير و جبرهاي نيم گروهي
برچلو روح انگيز(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي رياضي اپيدميك در جمعيتهاي با اندازه متغير
تبريزي بهنوش(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص چندجمله ايها
زماني كلاريجاني سيده معصومه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعميم قضيه نقطه ثابت به فضاي متريك مختلط
نظيف فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص چند جمله اي هاي مختلط و دومختلط
احمدي سارا(تاریخ دفاع: 1395/09/17) ، مقطع : دكتري
خاصيت سايه زدن جوابها در معادلات ديفرانسيل
ناصرپور فروزان(تاریخ دفاع: 1392/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان و خواص مرزي چندجمله اي ها
اردشيربهرستاقي سمانه(تاریخ دفاع: 1392/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص و كاربرهاي توابع وابسته فرعي
گلمحمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1392/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Lp نرمها براي چند جمله اي ها
علي اسمعيلي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص و كاربردهاي توابع ستاره گون قوي
مرادي ليلا(تاریخ دفاع: 1392/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
فخاريان نيره(تاریخ دفاع: 1391/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
سعيدي جواد(تاریخ دفاع: 1391/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
صادقي مليحه(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
صادقي حميده(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
وليان راضيه(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
بابائي ولوپي سامره(تاریخ دفاع: 1391/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حسيني سيدعلي(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
مداح مليحه(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
غني فرد آزاده(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسيع قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي مختلف
باغاني حميد(تاریخ دفاع: 1391/11/17) ، مقطع : دكتري
اندازه مهلر براي چند جمله ايها
قهرماني سعيد(تاریخ دفاع: 1390/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد چند جمله ايها و توابع تام از نوع نمائي
رامشيني مجيد(تاریخ دفاع: 1390/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعميم و كاربرد اعداد فيبوناچي
سليمان زاده وحيد(تاریخ دفاع: 1390/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مضروبهاي چپ فشرده و عناصر به طور كامل پيوسته از جبرهاي گروهي
طاهرخاني مريم(تاریخ دفاع: 1390/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دو شكافندگي جبرهاي باناخ مثلثي
بلقان آبادي راضيه(تاریخ دفاع: 1390/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قضاياي نقطه ثابت روي توابع مجموعه اي
داودي سمانه(تاریخ دفاع: 1390/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نامساويهاي هالاناي و كاربرد آنها در تحليل خواص معادلات تفاضلي
درزي خلردي زهره(تاریخ دفاع: 1390/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان ريشه هاي چند جمله اي ها و خواص اكسترمال آنها
سليمان مزرجي حيدر علي(تاریخ دفاع: 1392/02/26) ، مقطع : دكتري
پايداري معادلات تابعي تركيبي دوتايي روي فضاهاي نرم دار مختلف
فاميلي مرضيه(تاریخ دفاع: 1389/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل و پايداري معادلات تابعي درجه سوم
كلامي مريم(تاریخ دفاع: 1389/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري مضروبها روي جبر باناخ
شريفي ريزي معصومه(تاریخ دفاع: 1389/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
عباس زاده صادق(تاریخ دفاع: 1388/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
وثوقيان حميد(تاریخ دفاع: 1388/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شاكري چناري منانه(تاریخ دفاع: 1388/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
مهدوي منصوره(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همريختي هاي جوردن تقريبي روي جبرهاي باناخ
موذني سعيده(تاریخ دفاع: 1389/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
ظاهري ابراهيم(تاریخ دفاع: 1389/03/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
عمادالدين عارفه(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
قاسمي ازغندي زهره(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حسينيان جميله سادات(تاریخ دفاع: 1389/07/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اذري طيبه(تاریخ دفاع: 1389/07/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
جلاليان منصوره(تاریخ دفاع: 1389/07/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چند جمله اي هاي توليد شده بوسيله دنباله فيبوناچي
حسيني مريم(تاریخ دفاع: 1389/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آنالیز مختلط
آنالیز مختلط
توابع برداری و چند متغیره و انتگرال چندگانه
توابع برداری و چند متغیره و انتگرال چندگانه
توپولوژی القایی روی جبرهای باناخ(ناظر)
(2023-09-04)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریاضی3   (935 بار دانلود)
رشته : کارشناسی ریاضی , گرایش : ریاض و کاربردهای ان
ریاضی عمومی 2   (1573 بار دانلود)
رشته : فنی و مهندسی , گرایش : تمامی گرایشها

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
mbidkham@semnan.ac.ir
(+98)2331535741

فرم تماس